பொங்கல் திருநாளில் தமிழை வளர்ப்பது எப்படி ? ஒரு ஆய்வு சொற்பொழிவு . கேட்டுப் பயன் அடைவீர். வாழ்க தமிழ் நாடு – இதே திசையில்  போனா உருப்படும் !

Advertisements

One thought on “பொங்கல் திருநாளில் தமிழை வளர்ப்பது எப்படி ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s