பயோ டேட்டா 
பெயர்                     :                     மணிக் சர்க்கார்
தொழில்                :                     முதல் அமைச்சர் ( திரிபுரா, இந்தியா )
உப தொழில்         :                      இல்லை

பதவிக் காலம்      :                     1998 முதல்  இன்று வரை 

படிப்பு                      :                     சம்பாதிக்கத் தெரியாத அளவு
சம்பளம்                 :                    ரூ. 5,000 
பேங்க் பலன்ஸ்   :                    ரூ  9,720  
சொத்து                  :                    ரூ  2,50,000 
நீங்கள் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். இவரும் இந்தியரே.
இப்போ தெரியுதா இவரப்பத்தி தமிழ் நாட்டுலே ஏன் யாருக்குமே தெரியலேன்னு ?
         
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s