என்ன சம்பந்தம் ?

திருவல்லிக்கேணியில் திருவள்ளுவருக்கு சிலை வைத்தாலாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. ஆனால் கன்னியாகுமரிக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அமாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் மாதிரி போலே .. அதோடு அவர் ஏன் கடலைப் பார்க்கிறார் ? நாட்டு நடப்பு அவ்வளவு சரி இல்லையோ ? இருக்காதா பின்னே ? “கள் உண்ணாமை” பற்றி அதிகாரம் எழுதினர் ஆனால் அரசாங்கமே கள்ளுக்கடை நடத்தினால் அவர் எப்படி நாட்டைப் பார்ப்பார் ?

2 Comments

  1. FYI. There is a statue for Thiruvalluvar in Mylapore already. They didn’t want to waste public money by installing another statue in the same place.

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s