கேள்வி

காவிரிலே தீர்ப்பு நமக்கு எதிரா வந்தா ஜெயலலிதாவை திட்டினோமே, இப்போ சாதகமா வந்திருக்கே பாராட்ட மனசு இல்லையே தமிழ்த் தலைவர்களே ! இது தான் பெரியார் காட்டிய பகுத்தறிவுப் பாதையோ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s