கேள்வி

கோகுல இந்திரா, சிவபதி , விஜய் அமைச்சர் பதவி பறிப்பு – ஓஹோ இப்பிடி சிலர் அமைச்சரா இருந்தாங்களா ?
என்ன செஞ்சாங்க ? பதவி இருந்ததுக்கும் பதவி போறதுக்கும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s