கேள்வி

இலங்கையில் வேளாண்மை கூலித் தொழில் வேலை செய்ய ஆள் தேவை. விசா கொடுக்கிறார்கள். தமிழ் நாட்டு தமிழர்கள் வேலை செய்ய போலாமா கூடாதா ?

விஸ்வரூபம் பார்த்து வீணா போறத விட வேலை செஞ்சு உருப்படலாமே !

1 Comment

  1. really?!?! I didn’t know this was happening, is the pay for this in Sri Lanka WAY more than what they could make by being on the government payroll in India. At the moment, there is not a lot of people interested in doing agricultural labor work in Tamil Nadu, I hear that from many of my friends and relatives who have something to do with farming. Apparently the main culprits are some made up “government projects” providing “employment” to people that are far less physically demanding.

    Like

Leave a Reply to Mani Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s