இப்போ புரியுது …

தமிழ் நாட்டை விட்டே போறேன், ஒரு ‘மதச் சார்பற்ற நாட்டுக்குப்’ போவேன் என்று ஒரு அறிவாளி பேசினாரே, இப்போ தமிழ் நாடு மதச் சார்பற்ற நாடா மாறிடுச்சாமா ? ஓஹோ தியேட்டர்லே சினிமா போடறதுதான் ‘மதச் சார்பின்மையா’? இப்போ புரியுது …

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: