தொடர்பில்லை

செய்தி 1. மலேசியாவில் உலக தமிழ் இணைய கருத்தரங்கு நடைபெற உள்ளது .

செய்தி 2. சேலம் மேட்டுப்பட்டி 200 ஆண்டு பழமை மாரியம்மன் திருவிழாவில் நடிகை நமீதாவின் நடனம் ரத்து. ரசிகர்கள் , மக்கள் கொதிப்பு.

இரண்டு செய்திக்கும் தொடர்பில்லை.

2 thoughts on “தொடர்பில்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s