மோடிக்கு அரசியல் நாகரிகம் தெரியவில்லை என்று நாராயணசாமி கூறி உள்ளார். ஐயா, வேண்டுமாமால் திக் விஜய் சிங்கிடம் கற்கலாமா? நல்ல பண்பாடு பொருந்தியவர் ஆயிற்றே!
உமா பாரதி பற்றி அவர் பல முறை சொன்ன வார்த்தைகள் அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டனவே !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s