இன்னொரு யோசனை

பண்ருட்டியில் ஆடு மாடுகள் தீவனம் இல்லாமல் அவதிப் படுகின்றன. நமது யோசனை – விடுதலை, ஜூனியர் விகடன், குமுதம், முரசொலி , நக்கீரன் இதழ்களை வாங்கி கால் நடை உணவாகப் பயன் படுத்தலாம். மாடுகளும் விரும்பி சாப்பிடும். அதற்காவது பயன் படட்டும்.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s