ஒரு யோசனை

செய்தி – டேராடூனில் தவறு செய்யும் போலீசார் காட்டில் 1 நாள் தனியாக தங்க வேண்டும். எமது அறிவுரை – 545 இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள். பார்லிமென்ட் உறுப்பினர்கள் தயாராக உள்ளார்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s