தொடர்பில்லை

செய்தி 1: பங்காரூ அடிகளார் பிறந்த நாள். பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார்.

செய்தி 2: பங்காரூ அடிகளார் மகன்கள் சிபிஐ நீதி மன்றத்தில் ஆஜர்.

இரண்டு செய்திக்கும் தொடர்பில்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s