பகுத்தறிவு விமான சேவை

டெசோ ( TESO) பந்த் எல்லாம் சரி தான். கொழும்பு SpiceJet விமான சேவை இன்னும் ரொம்ப நல்லா போகுதாமே ! இதுதான் பகுத்தறிவோ என்னமோ ! பெரியார் கனவுலே சொல்லி இருப்பார். யார் கண்டா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s