பகுத்தறிவுப் பாடம்

இலங்கை பிரச்சினையில் பிரதமர் மவுனம் சாதிப்பது ஏன் என்று ஜெயலலிதா கேட்டுள்ளார். சாப்பிட மட்டுமே பிரதமர் வாய் திறப்பார் என்று ஜெயலலிதா இன்னும் அறிந்துகொள்ளவில்லையே ! பகுத்தறிவு பாடம் சரியாகப் படிக்க வில்லையோ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s