RSS

Monthly Archives: April 2013

காதுலே பூ..

“ஒரு தவறு செய்தால் அதைத் தெரிந்து செய்தால்

அது தேவன் என்றாலும் விடமாட்டேன்..”

இது CBI க்கும்  பொருந்தும்.

நிலக்கரி ஊழலில் அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஒரு குற்றப்பத்திரிக்கை. அதை CBI சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்கிறது.கோர்ட் இதை வேறு யாரிடமும் காட்டினீர்களா என்று கேட்கிறது ( அவ்வளவு நம்பிக்கை! ). CBI  இல்லை என்கிறது. அரசாங்கத்தில் யாரிடமும் காட்டினீர்களா என்கிறது. சத்தியமாக இல்லை, அம்மா சத்தியம் என்கிறது.

சில தகவல்கள் வெளியாகின்றன. பின்னர் ஆமாம் காட்டினேன். மத்திய சட்ட அமைச்சரிடம் காட்டினேன்.அவர் ஆங்கிலத்தில் சில திருத்தங்கள் செய்தார் என்கிறது. பிறகு சில அதிகாரிகளிடமும் காட்டினேன் என்கிறது CBI.

ஒன்று – இந்தியாவில் சட்ட அமைச்சர் தவிர யாருக்கும் ஆங்கிலம் தெரியவில்லை.

இரண்டு – நாம் அனைவரும் காதுகளில் கூடை கூடையாகப் பூ சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம்.

மூன்று – யாருக்கும் போய் சொல்லத் தெரியவில்லை.

 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2013 in Writers

 

Tags:

மெளனம்

மெளனம் —

வாழ்வில் பல பதில் தெரியாத பொழுதுகளில் நம்மை ஆட்கொள்வது.

சில நேரங்களில் பதில் தெரிந்தும்  திமிரின் காரணமாக ஒரு ஆயுதமாகப் பயன்படுவது மெளனம்.

சிந்திக்க முடியாதவர்கள் பதில் தேட முயற்சிக்காமல் சோம்பிக் கிடக்கும் ஒரு நிலை மெளனம்.

வாழ்வின் நகராத துளிகளில் அயராது தாக்கும் அன்றாடப்போர் வீரர்களின் விடுமுறைக் கணங்கள் பேசும் பாஷை மெளனம்.

ஆட்சியாளர்கள் கயவர்கள் என்றிந்தும்  அவர்களையே மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்து அல்லல் படும்போது கடைப்பிடிக்கும் விரதம் மெளனம்.

கலை என்ற பெயரில் கலாச்சாரம் காக்கும் வீரர்கள் போர்வையில் திரையில் நிகழ்த்தும் அருவருப்புக் களியாட்டம்  கண்டு புழுக்கத்துடன் அமர்ந்திருக்கும்  சாதாரண மனிதனின் மொழி.

இலக்கியம் என்று நாயகிகள் உறுப்பளவு சார்ந்த செய்தி பரப்பும் நாளிதழ்கள் காணும்போது சாதாரண மனிதனின் மொழி.

பல நேரம் சாஹித்ய, பத்ம,கலை மாமணி விருதுப்பட்டியல் கண்டு அவமானத்தால் குறுகி நிலம் நோக்கிப் பேசும் உண்மைக்கலைஞன் மொழி.

கோயில் பல சென்று வரம் வேண்டி வந்துதித்த வாரிசு, ‘முக்கியக் குழந்தை’ என்று ஓரங்கட்டப்படும்போது தகப்பன் பேசும் மொழி.

பேருந்தில் கால் கடுக்க பயணித்து  உயிருடன் மீண்டு கோயில் வாயிலில் அரசாங்க வழிப்பறி  தாண்டி கடவுளை சேவிக்கும் வேளையில் காரில் வந்த பண-பக்தர் நேராக மூலவர் பக்கம் நிற்கும் போது சாதாரண மனிதனின் மூச்சு.

கடவுளைக்காட்டும் வித்தை தெரிந்த வார்த்தை ஜால சித்தர், மூச்சை இழுத்து விடும் ‘கலை’ கற்றுக்கொடுக்க சொத்தைக் கேட்கும் தருணத்தில் சா.மனிதன் இதயக்குரல் மெளனம்.

தமிழ் வளர்த்த லட்சியத் தலைவர் நடத்தும் பள்ளியில் சேர்க்க லட்சங்களைக் கேட்டபோது லட்சியம் அழிந்த சா.மனிதன் ஓலம் மெளனம்.

வேறுபாடு அறியாப்  பருவத்தில் சாதி மாறுபாடு புகட்டிப் பள்ளியில் சேர்த்து பின்னர்  ‘சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா’ பாடம் படிக்கும் சா.சிறுவன் குழப்பக் கேள்வி மெளனம்.

விளையாடி,கூத்தாடி, உறவாடிப் படித்துக் கல்லூரி விண்ணப்பம் நிரப்பும் நேரம் சாதி சொல்ல வேண்டிய நிலையில் சா.மாணவன் நிலை மெளனம்.

சான்றோர் என்றெண்ணி முன்மாதிரியாக் கொண்டார் சான்றாண்மை தவறி நிற்கும் தேர்தல் சமயத்தில் சா.மனிதன் மொழி மெளனம்.

அவ்வுலக  வாழ்விற்கு வழிகாட்டும்  ஆன்மீகப் பெரியவர் இவ்வுலக வங்கிக் கணக்கைத் தீர்த்த போது சா.மனிதன் குரல் – மெளனம்.

கள்உண்ணாமை அதிகாரம் வகுத்த வள்ளுவன் சிலை கீழ் அரசு மதுபானக் கடை காணும் சா.மனிதன் குரல்  – மெளனம்.

கல்வியில் தோற்ற சமூக விரோதத் தம்பிகள், தலைவர் உருக்கொண்டு தேர்தலில் கை கூப்பும் நேரம் சா.மனிதன் மறுமொழி – மெளனம்.

போராடிப் போராடி இறுதிவரை போராடி வாழ்வு முடியும் நிலையில் சா.மனிதன் மெளனம் –  அவன் மொழி.

 
Leave a comment

Posted by on April 26, 2013 in Writers

 

Tags:

Some tips to 'Justice' Katju

Dear Mr.Katju,

I know that I would not be committing any contempt of court by writing to you. Though I know that you have retired. But the fun is you don’t know that you are retired and so continue to write judgments in cases that are not in your jurisdiction.

From your press utterances and television interviews and your rather frequent articles in The Hindu, I have come to understand that you are a great human being and that your forgiving heart is so vast that you have the ability to forgive  even the aliens that are likely to invade earth some years from now.

Having known your large heart and your boundless and limitless love of humanity, I would like to draw your attention to some cases that would have escaped your attention.( yes, your recent letter to the Chief Justice asking for pardon for Sanjay Dutt for holding weapons of mass termination prompted me to write this letter. )

I know I would have been mauled by now if you were still in service. Now that you are working full time for the Congress after your retirement and having observed your utterances on many issues, here are some tips for you to keep yourself engaged:

2G – Kanimozhi. As you might know, Ms.Kanimozhi ( Kani for short ) is the epitome of tamil womanhood. She has been unfortunate enough to have been born to the leader of world Tamils ( which world, you should not ask ). And she is the only woman poet that the Tamil world has. And her stance on Tamils of Sri Lanka, one cannot ask. She has an opinion on anything and only she knows what she would say on something. And she is the only female politician in Tamil Nadu that speaks English other than Jayalalithaa. With such venerable talent storehouse, we were a bit laid back and hence she did those things that had happened in 2G that she was not aware of. So there has been this conspiracy to defame a woman just because she has been the daughter of my Tamil leader. Additionally, she is also the mother of a son and the wife of a husband. Hence she is more than equipped to be pardoned and released.

The Rajiv Killers – What did they do ? They helped the actual killers. So what, they did not kill right ? So why hang them ? Already a couple of decades have passed. So why not pardon them and establish the supreme motherly love of Bharatha Maatha ?

The Dharmapuri Bus burning case – there are three death sentence convicts. You see they did not set fire to the students who were killed. They set fire to the bus ( mostly dilapidated in my state ) and the students were inside the bus. Why were the students inside the bus ? If so how could anyone complete his historic duty of burning a bus ? I know this would sound logical to you. Please write for their pardon too.

Please ask for Pardon for the 5 year old’s rapist. After all what has he done? He has just violated a child. When you had sought pardon for Sanjay Dutt who has two AK 47s, why not for this ‘Bihari’ gentleman ? 

I know your ‘dharmic’ thoughts on mercy. Hence please start fighting against mosquito extinguishers like Tortoise and the other brands. How could one extinguish mosquitoes? Mosquitoes have as much rights to live in the country as we have. Hence please let your judicial acumen play savior to the mosquitoes of the world.

And please don’t forget the cockroach repellent companies. Seek a ban on the cockroach killers and the other pesticide manufacturers.

Please seek a ban on all the following festivals – Deepavali, Sankaranthi, Ram navami, Janmaashtami. Are we not a secular nation ? We need to celebrate just the Independence Day and Republic Day. And of course Christmas and Id. That is the way to strengthen secularism. I am surprised how this has escaped your attention.

Then there is this horrible Modi. He keeps talking of governance, transparency, good administration, growth, GDP, education etc. All these are anathema to our democracy. Please ensure that he is ostracized completely. I know the English Press is on the job. But your legal acumen would help.

Please ensure that the ‘Friday Features’ section of The Hindu is not published. They talk about Indian culture ( read hinduism ), classical dance( read hindu hegemony ),  religious discourses ( read brahmin hegemony) and the like. You know what – they have even started publishing pictures of hindu temples and are writing articles on temple restoration and those obnoxious ideas. Make sure that the editorial team takes over the Friday Features as well. That will make the paper a truly Chinese paper published from Chennai. Easy way out is for you to take over the Editorial position in the paper. That would complete the full circle.

You see, I have not spoken about eradicating corruption, nepotism, family rule, dynastic politics  etc thus proving that I belong to the same political party as you do.Being compatriots, I earnestly believe that your good offices would be put to better use in the coming times.

With great expectations

A co-worker of the Grand Old Party( like you )

 
Leave a comment

Posted by on April 23, 2013 in English Posts, Writers

 

Tags: , , ,

Some tips to ‘Justice’ Katju

Dear Mr.Katju,

I know that I would not be committing any contempt of court by writing to you. Though I know that you have retired. But the fun is you don’t know that you are retired and so continue to write judgments in cases that are not in your jurisdiction.

From your press utterances and television interviews and your rather frequent articles in The Hindu, I have come to understand that you are a great human being and that your forgiving heart is so vast that you have the ability to forgive  even the aliens that are likely to invade earth some years from now.

Having known your large heart and your boundless and limitless love of humanity, I would like to draw your attention to some cases that would have escaped your attention.( yes, your recent letter to the Chief Justice asking for pardon for Sanjay Dutt for holding weapons of mass termination prompted me to write this letter. )

I know I would have been mauled by now if you were still in service. Now that you are working full time for the Congress after your retirement and having observed your utterances on many issues, here are some tips for you to keep yourself engaged:

2G – Kanimozhi. As you might know, Ms.Kanimozhi ( Kani for short ) is the epitome of tamil womanhood. She has been unfortunate enough to have been born to the leader of world Tamils ( which world, you should not ask ). And she is the only woman poet that the Tamil world has. And her stance on Tamils of Sri Lanka, one cannot ask. She has an opinion on anything and only she knows what she would say on something. And she is the only female politician in Tamil Nadu that speaks English other than Jayalalithaa. With such venerable talent storehouse, we were a bit laid back and hence she did those things that had happened in 2G that she was not aware of. So there has been this conspiracy to defame a woman just because she has been the daughter of my Tamil leader. Additionally, she is also the mother of a son and the wife of a husband. Hence she is more than equipped to be pardoned and released.

The Rajiv Killers – What did they do ? They helped the actual killers. So what, they did not kill right ? So why hang them ? Already a couple of decades have passed. So why not pardon them and establish the supreme motherly love of Bharatha Maatha ?

The Dharmapuri Bus burning case – there are three death sentence convicts. You see they did not set fire to the students who were killed. They set fire to the bus ( mostly dilapidated in my state ) and the students were inside the bus. Why were the students inside the bus ? If so how could anyone complete his historic duty of burning a bus ? I know this would sound logical to you. Please write for their pardon too.

Please ask for Pardon for the 5 year old’s rapist. After all what has he done? He has just violated a child. When you had sought pardon for Sanjay Dutt who has two AK 47s, why not for this ‘Bihari’ gentleman ? 

I know your ‘dharmic’ thoughts on mercy. Hence please start fighting against mosquito extinguishers like Tortoise and the other brands. How could one extinguish mosquitoes? Mosquitoes have as much rights to live in the country as we have. Hence please let your judicial acumen play savior to the mosquitoes of the world.

And please don’t forget the cockroach repellent companies. Seek a ban on the cockroach killers and the other pesticide manufacturers.

Please seek a ban on all the following festivals – Deepavali, Sankaranthi, Ram navami, Janmaashtami. Are we not a secular nation ? We need to celebrate just the Independence Day and Republic Day. And of course Christmas and Id. That is the way to strengthen secularism. I am surprised how this has escaped your attention.

Then there is this horrible Modi. He keeps talking of governance, transparency, good administration, growth, GDP, education etc. All these are anathema to our democracy. Please ensure that he is ostracized completely. I know the English Press is on the job. But your legal acumen would help.

Please ensure that the ‘Friday Features’ section of The Hindu is not published. They talk about Indian culture ( read hinduism ), classical dance( read hindu hegemony ),  religious discourses ( read brahmin hegemony) and the like. You know what – they have even started publishing pictures of hindu temples and are writing articles on temple restoration and those obnoxious ideas. Make sure that the editorial team takes over the Friday Features as well. That will make the paper a truly Chinese paper published from Chennai. Easy way out is for you to take over the Editorial position in the paper. That would complete the full circle.

You see, I have not spoken about eradicating corruption, nepotism, family rule, dynastic politics  etc thus proving that I belong to the same political party as you do.Being compatriots, I earnestly believe that your good offices would be put to better use in the coming times.

With great expectations

A co-worker of the Grand Old Party( like you )

 
Leave a comment

Posted by on April 23, 2013 in Writers

 

Tags: , , ,

பூ விற்ற காசும் பகுத்தறிவும்..

அலட்சியம், அவநம்பிக்கை, நேர்மையின்மை, அரசாங்கத்தின் மெத்தனப் போக்கு, ஆட்சியாளர்களின் எதேச்சாதிகாரம்,அதிகாரிகளின் நியாயமற்ற நடவடிக்கைகள், ஊழல், பொறுக்கியெடுத்த கயவர்கள் அரசின் ஆட்சிப்பணிகளில் குறுக்கிடுதல் – இப்படியே பார்த்துப் பார்த்துப் பழகிவிட்ட நமக்கு மோடியின் நிர்வாகத் தெளிவு, ஆட்சியில் ஊழலின்மை, முன்னேற்றம் என்பது பற்றிய பேச்சே எப்போதும் பேசுதல், நம்பிக்கை, எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு புரிதல் கலந்த அணுகுமுறை, சாதி சார்ந்த அரசியல் செய்யாமல் இருத்தல் — இவற்றை எல்லாம் பார்த்தால் சற்று வியப்பாகத்தான் இருக்கும். அதனாலேயே ஆங்கில ஊடகங்களால் பழிவாங்கப்படுகிறார் மோடி.

மோடி பற்றி வசை பாடும் வானம்பாடிகள் என்ன கூறுகிறார்கள் ? அவர் ஊழல் செய்தார் என்றா ? அவர் பணம் சுருட்டினார் என்றா ? குடும்ப அரசியல் செய்கிறார் என்றா ? இல்லை.

இவை அனைத்தும் இல்லாமல் அரசு புரிகிறார் என்பதால்தான் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு.

குற்றம் சாட்டுபவர்கள் யார் ? மகாத்மா காந்தியும், காமராஜருமா ? இல்லையே ? குற்றம் சாட்டுபவருக்கும் அவ்வாறு செய்ய ஒரு அருகதை வேண்டாமா ?

மின்சார நிர்வாகத்தில் இந்தியா எங்களிடம் கற்க வேண்டும் என்கிறார். தவறு என்ன ? குஜராத்தின் மின் நிலையங்கள் உற்பத்தித் திறன் (Plant Load Factor) இந்திய சராசரியை விட உயர்ந்தே உள்ளதே ! மின் மிகு மாநிலமாக உள்ளதே ( கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ). அது ஒரு தவறா?

இடது சாரி சார்ந்த கருத்தாக்கங்கள் இருக்கலாம், அரசுகள் வரலாம், காங்கிரஸ் போன்ற இடதும் வலதும் இல்லாத ஒரு குழப்ப அரசும் வரலாம் ஆனால் தேசிய நலன் கருதியினும் ஒரு வலது அரசு வரக்கூடாது என்பது ஓர் தேசத் துரோக எண்ணம்.

அவரது பொருளியலைப் பற்றியும், நிர்வாகத் திறன் பற்றியும் ஆட்சியில் உள்ள நேர்மை பற்றியும் சிங்கபூர் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் அரசுகள் வழங்கியுள்ள நற்சான்றுகள் பல. ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை சோனியா காந்தியினால் நடத்தப்படுகிறது.அது முதற்கொண்டு குஜராத் மிகச்சிறந்த மாநிலம் என்று விருது வழங்கியுள்ளது. அது தவிர ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்.

இது எதுவுமே போதவில்லை என்றால், கீழே உள்ள இணைய தளத்தைப் பார்க்கவும்.
http://www.gujaratindia.com/state-profile/awards.htm

ஆனால் மோடி மோசமானவர்,  இந்து மத அடிப்படைவாதி,  ஆதிக்க குணம் கொண்டவர், சிறுபான்மையினரின் எதிரி என்று  கூறுபவர்கள் அவர் ஆங்கில மீடியாவின் பாகற்காய் என்பதால் தான்

. இவர் அமெரிக்க, சீன மற்றும் ஜப்பானிய தொழில நிறுவனங்களின் நண்பன். அமெரிக்காவின் அறிவுஜீவிகளின் போலி மதச்சார்பின்மையின் எதீர்வினை. இந்திய இடது சாரி அறிவுஜீவிகளின் வாழ்வாதாரம் என்பது வேண்டுமானால் உண்மையாக இருக்கலாம்.

இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அமெரிக்காவிற்கு வரக்கூடது. சமீப காலத்தில் அவரது வீடியோ பேச்சு கூட ஒளிபரப்பாகக்கூடது என்பது அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களின் தீர்மானம்.

ஆனால் அமெரிக்க செனட் உறுப்பினர்கள் அவரை வந்து சந்திக்கிறார்கள். குஜராத்தில் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய உதவ வேண்டுகிறார்கள்.

நேற்று அமெரிக்க கார் நிறுவனம் போர்ட் ( Ford ) குஜராத்தில் ஒரு கார் தொழிற்சாலை  துவங்க ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளார்கள்.

ஆக இந்த மோடி எதீர்ப்பும் நமது பகுத்தறிவு போலத்தான் போலே. கடவுள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு இரவில் ஊர் அடங்கினபிறகு சாமி கும்பிடுவது போல்  வெளியில் மோடி எதிர்ப்பு ; உள்ளே அவரது மாநிலத்தில் முதலீடு.

பூ விற்ற காசு மணக்குமா நாய் விற்ற காசு குரைக்குமா?

 
Leave a comment

Posted by on April 22, 2013 in Writers

 

Tags: , ,

வேண்டாம் இந்தக் கொலை வெறி

நாம் இந்திய நாடாக முதலில் தோன்றினோமா அல்லது பாரத கலாச்சாரமாக இருந்து இந்திய என்று ஒரு நாடு அதனுள் உருவானதா என்ற கேள்வி நம்முள் எழக்காரணமாக உள்ளது தலைமை நீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பு.

மரண தண்டனை அளிக்கப்பட்டவர் பல ஆண்டுகள் ஆகியும் தனது கருணை மனு பரிசீலிக்கப்படாமல் இருந்தால் அவரது மரண தண்டனை செல்லுமா செல்லாதா என்பதே கேள்வி. அதற்கு நீதி மன்றம் செல்லும் என்று கூறியுள்ளது நமது மனிதாபிமானத்தின் மீது ஒரு கேள்வியை வைத்துள்ளது.

மரண தண்டனை பெறுபவர் அவ்வளவு கொடூரமான செயல் செய்துதான்  அந்த தண்டனை பெறுகிறார். ஐயம் இல்லை. ஆனால் அவரது கருணை மனு மீது சித்தம் போக்கு சிவன் போக்கு என்று இருபது ஆண்டுகள் இருந்துவிட்டு பிறகு மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவது மனிதத்தன்மை அற்ற செயல் அல்லவா?

குற்றம் செய்தவர் மனிதத்தன்மையற்ற செயல் செய்ய வில்லையே என்பது கேள்வியானால், அதற்க்காக இருபது ஆண்டுகள் வரை அவரைத் தினம் தினம் கொலை செய்துவிட்டு கடைசியாக ஒரு முறை முழுவதும் கொலை செய்வது ஒரு நாடு செய்கிற செயலாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கலாசாரம் செய்யும் செயலாக இருக்க முடியாது.

ராஜீவ் கொலை குற்றவாளிகள், தருமபுரி பஸ் எரிப்புக் குற்றவாளிகள் செய்துள்ளது மனிதம் இல்லாத செயல் தான். அதற்காக பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையும் பெருமையும் கொண்ட பாரத தேசத்தில் அரசாங்கமே இந்தக் கொலையில் ஈடுபடுவது தர்மம் தானா ?

கொலை தண்டனை நமது சட்டத்தில் உள்ளதே என்ற வினா எழுப்பப் படுகிறது. உண்மை தான்.சட்டத்தில் உள்ளது தான்.

சட்டத்தில் கூடத்தான் இந்தியர்கள் அனைவரும் சமம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஜாதி அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் அரசே மக்களைப் பிரிக்க வில்லையா ? வேறுபடுத்திப் பார்க்கவில்லையா?

இட ஒதுக்கீடு கூடத்தான் தேசத்திற்கு விரோதமானது.அதை முன் மொழிந்த அம்பேத்கரே அதை ஒரு பத்து ஆண்டுகள் மட்டுமே தேவை என்று கூறினார்.ஆனால் நாம் பல முறை அதைத் தொடர்ந்து நீட்டிக்கவில்லையா ?அதே போல் இந்த கொலை தண்டனையை நீக்க கலாச்சாரத்தில் உயர்ந்த பாரதம் முயல வேண்டும்.

மன்னித்துவிட்டால் குற்றம் நீங்கி விடுமா, குறைந்து விடுமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. மன்னிக்காவிட்டால் குற்றம் குறையப்போவதில்லை.அதேபோல் மன்னிப்பதால் குற்றம் நீங்கவும் போவதில்லை. ஆனால் நமது பண்பாடு தெரியும். கலாசார உறுதி மேம்படும். நாம் ஒன்றும் சவுதி அரேபியா அல்ல!

கொலை தண்டனை என்பது கொடூரமானது. அதை இந்தியா வைத்துக்கொள்ளட்டும், பாரதத்திற்கு அது வேண்டாம் !

 
1 Comment

Posted by on April 14, 2013 in Writers

 

Tags: , ,

ஹைக்கூ — ஒரு அறிமுகம்

சமீபத்தில் சில ஹைக்கூ கவிதைகளைப் படித்தேன். சிங்கப்பூர் தேசிய நூலகம் ஒரு அரிய பொக்கிஷம்.

ஜப்பானிய குறுங் கவிதை வடிவம் ஹைக்கூ.மொத்தமே மூன்று அடிகள் தான்.ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே.ஒரு சிலது சம்மட்டி அடி போல் இருக்கும்.பல நேரம் ஒரு நையாண்டி தொனிக்கும்.

தமிழ் ஆர்வலர்கள் வெறுப்பைச் சுமந்து பல காலம் அங்கீகாரம் இல்லாமல் அலைந்தது நம் தமிழ் நாட்டில். கவிஞர்கள் என்று தம்மை அழைத்துக் கொள்ளும் அறிவு ஜீவிகளைத் தாண்டி இன்று கிராமங்களில் உள்ள பலருக்கும் சென்று சேர்ந்துள்ளது.

யாப்பு,அணி, சந்தம் என்ற எந்த அளவுகளுக்கும் உட்படாமல் சாதாரண மக்களால் கையாளப்படும் வகையில் ஹைக்கூ இன்று நடை போடுகிறது.

எளிய மக்களால் இது ஒரு ஏற்றம் பெறுகிறது.எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஆழமான கருத்துக்களையும் மனதின் ஆற்றாமைகளையும் ஆறு ஏழு வார்த்தைகளில்  சொல்ல பெரிய படிப்பெல்லாம் தேவை இல்லை.இதுவே சமூக நீதி என்று தோன்றுகிறது.

மனதில் பதிந்த சில ஹைக்கூக்கள் :

திருவோடு பிடித்தவனிடம்

கையேந்தி யாசிக்கும்

வேட்பாளர்.

————

வேப்ப மரத்தில்

அழகான பிஞ்சு

தூளிக் குழந்தை.

———-

தொலைகாட்சி பார்க்காமல்

விரைவாக உறங்குகிறது

தெரு விளக்கு.

———-

பாதை மாறினால்

பயணத்தில் விபத்து

சிறைக்குள் துறவிகள்.

———-

இயற்கை வளத்தை

என்றும் அழிப்பதில்லை

காடுகளில் வாழும் மிருகங்கள்.

———-

தொட்டிலில்

தூங்கவேண்டிய குழந்தை

குப்பைத் தொட்டியில்

———-

பேய் வீடாம்

மனித பயமில்லாமல்

குடியிருந்தன சிலந்திகள்

———-

வறண்ட ஆறு

தாகம் எடுத்தது

மணல் திருடனுக்கு

———-

சாப்பாட்டுக்குப் பின்

மருந்து விழுங்க வேண்டும்

சாப்பாடே இல்லை

———-

திறந்திருந்த கூடு

பறக்கவில்லை கிளி

பழக்கம்

———-

பூக்களின் தலையில்

பூமி

செங்கல் சுமக்கும் சிறுமி

———-

தாய்ப்பாலா கள்ளிப்பாலா

கருவறைக்குள்

காத்திருக்கும் சிசு

———-

மரம் நடுவிழா

மந்திரி வருகை

வாழைத் தோரணங்கள்

———-

முதல் தேதி சம்பளம்

முதல் ஞாபகம்

மருந்தகம்

———-

எப்போதும்

அழுக்காகவே இருக்கிறார்கள்

சுத்தம் செய்கிறவர்கள்

———-

காக்கைகளைக்கூட

விரட்ட முடியாமல்

காந்தியின் கையில் கழி

———-

குப்பைத் தொட்டி

இங்கே துப்பாதீர்

இருக்கலாம் பிறந்த குழந்தை

———-

சுதந்திர தினம்

பெண்களுக்கு

பிப்ரவரி முப்பது

———-

எந்தக் குழந்தையின்

கண்ணீரோ …

வெடிக்கவில்லை பட்டாசு

———–

தூக்கி எறிந்தவைகளில்

வாழ்க்கையைத் தேடுகிறாள்

குப்பை பொறுக்கும் சிறுமி

———-

 
2 Comments

Posted by on April 9, 2013 in Writers

 

Tags: ,

பேசுவது மானம் இடைப் பேணுவது ..

நாம் தமிழர் இயக்கத் தலைவர், சிங்களவர்களின் பரம எதிரி, தமிழர்களின் காக்கும் கடவுள் ( மன்னிக்கவும் -இயற்கை), மறத்தமிழர் சீமான் இயக்கியுள்ள திரைப்படங்களில் இதுவரை பெங்காலி,பம்பாய், வட இந்திய நாயகிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளார். சிகரம் வைத்தாற்போல் தனது “தம்பி” திரைப்படத்தில் பூஜா என்ற சிங்களப் பெண்ணை பயன் படுத்தியுள்ளார். பணம் வரும் என்றால் கொள்கையாவது ஒன்றாவது ? அது தானே பகுத்தறிவு?

கம்பர் கூறுவார் “பேசுவது மானம் இடைப் பேணுவது காமம்”. அது இவருக்குப் பொருந்தும்.

 
1 Comment

Posted by on April 9, 2013 in Writers

 

Tags: , ,

ஞாநி-யின் சந்நிதியில் ..

எழுத்தாளர் ஞாநி யுடன் ஒரு கலந்துரையாடலுடன்  இந்த மாத வாசகர் வட்டம் நடைபெற்றது சிங்கப்பூர் அங் மோ கியோ நூலகத்தில்.

பல கருத்துக்கள் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் , எந்த வித தங்கு தடையும் இன்றி பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன.

திருமதி.சித்ரா நமது வாழ்வில் பல சமயம் பல விட்டுக்கொடுத்தல்களையும் சமாதானங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதால் நமது வாழ்வை முழுமையாகவும் உண்மையாகவும் வாழ்கிறோமா என்று ஒரு ஆழ்ந்த தத்துவங்களைத் தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு வினா எழுப்பினார்.

மார்சிய சுவை ததும்ப ஒரு நண்பர் சில அமைப்புகளையும் அவர் சார்ந்த சமுதாயக் கட்டுக்கோப்புகளையும் உடைக்க வழி தேடும் விதமாக உணர்ச்சி பூர்வமாகக் கேள்வி எழுப்பினார்.

ஆன்மீகம் முதல், குடும்ப வாழ்க்கை, பெண் விடுதலை, ஆண் பெண் உறவு முறைகள், தமிழ் எழுத்தாளர் பற்றிய பதிவுகள், பாரதியார், பாரதிதாசன்,தமிழ்த் திரைப்பட உலகம் என்று பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டன.

ஞாநி இருக்கும் போது அரசியல் இல்லாமல் இருக்குமா ? அணு உலை, கூடங்குளம், தமிழ் நாட்டு ஆட்சிகள் பற்றிய மதிப்புரைகள் இவை பற்றியும் பல கேள்விகள் அதற்க்கான அவரது பதில்கள் அதற்க்கு எங்கள் மறுப்புகள் அவற்றிற்கு அவரது பதிலுரைகள் – எல்லாம் சூடாகவும் அதே சமயம் சுவையாகவும் நிகழ்ந்தன. பதினைந்து நாள் நாராயணசாமியும் இடம் பெற்றார் – அவர் பேச்சில்.

செய்தி ஊடகங்கள்,அவற்றின் ஜெயலலிதா பற்றிய பார்வை, கலைஞர் இவற்றைத் தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்வது — இவையும் பேசப்பட்டன. வழக்கம் போல் வெளிப்படையான பேச்சு – ஞாநியின் தனிமுத்திரை.

கூடங்குளம் பற்றி இந்திய ரஷிய ஒப்பந்தங்கள், தற்போதைய மின்சாரத் தட்டுப்பாடு சூழ்நிலையில் கூடங்குளம் அணு உலையின் தேவை பற்றி நான் கேள்வி எழுப்பி இருந்தேன்.அவரது பதில் வழக்கம் போல் வெளிப்படை. இருந்தும் அவரது இந்தக் கருத்தில் உடன்பாடு இல்லை. இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் அவரது உறுதியும், தொடர்ந்த அவரது போராட்டங்களும் தெரிந்துகொண்டேன்.

சாதி பற்றியும், இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மதம் பற்றியும் சில கேள்விகள். அவற்றுக்கும் தெளிவான பதில் அவரிடம். இவை பற்றிய அவரது கருத்துக்கள் சுவை. ஞாநி என்ற அவரது புனைப்பெயர் பற்றிக் கேட்டிருந்தேன்.சுவையான பதில் அவரிடம் – ஞானத்தைத் தேடுவதால்  வைத்துக்கொண்ட பெயர் என்றார்.

திருமதி சித்ரா, திரு.ரமேஷ்,  திரு ராமன், திரு.ஷானவாஸ், திரு.ஆனந்த், திருமதி அழகு நிலா, திருமதி பாரதி , திரு.ரங்கப்ரசாத் மற்றும் பல வாசக வட்ட அன்பர்கள் பங்குபெற்றனர்.

எந்தத் தலைப்புமே இல்லாமல் எல்லாத் தலைப்புகள் பற்றியும் பேசிவிட்டோம் என்ற  ஞாநியின்  முத்தாய்ப்புடன் கலந்துரையாடல் இனிதே நிறைவு அடைந்தது.

 
Leave a comment

Posted by on April 7, 2013 in Writers

 

Tags: ,

சிலப்பதிகாரம் – ஒரு "பெரிய"வரின் கண்ணோட்டம் ..

எச்சரிக்கை :  தமிழர் அதிலும் தமிழ்ப் பெண்கள்  இதனைப் படிக்க வேண்டாம். உண்மையாகத் தமிழின் மீதும், தமிழ் இலக்கியங்கள் மீதும் மதிப்புக் கொண்டவர்கள் இந்த பின்னூட்டத்தைப் படிக்க வேண்டாம்.

உண்மையைப் பேசுவதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகப் பேசவும் ஒரு கற்பனைத் திறன் வேண்டும்.  பகுத்தறிவு பேசும் பெரியவர்கள் தங்கள் தலைவரும் தமிழர் தந்தை என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தலைவர், தமிழ் பற்றியும், தமிழர் பற்றியும், தமிழ் மொழி மீது பற்று கொண்டோர் பற்றியும் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை அப்பாவித் தமிழர்கள் மத்தியில் இருந்து மறைத்து விட்டமை திராவிட அரசியலின் ஒரு சாதனையே.

அந்த தலைவர் ஈ.வெ.ராமசாமிப் பெரியார் தான்.  இதில் எனது பங்களிப்பு ஒன்றுமே இல்லை. பெரியார் கூறியுள்ளவை இவை அனைத்தும். ஆனால் இவை சாதாரணத் தமிழ் மக்களிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது வடிகட்டின அயோக்கியத்தனம்.

எல்லாவற்றையும் விட கண்ணகியை தெய்வமாகப் போற்றுவது தமிழர் மரபு. கண்ணகியை கற்புக்கரசியாய் வழிபடுகிறோம். சிலப்பதிகாரத்தை தமிழின் ஆகச் சிறந்த காவியமாகக் கொண்டாடுகிறோம். தி.மு.க. அரசாங்கங்கமும் பூம்புகாரில் கண்ணகிக்கு நினைவாலயம் எழுப்பியது என்றும் நினைக்கிறேன்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜெயலலிதா அரசு கண்ணகி சிலையை மெரீனா கடற்கரையில் இருந்து நீக்கியது மாபெரும் தவறு என்று தமிழ் ஆர்வலர்களும், திராவிட அரசியல்வாதிகளும் அரற்றினார். உண்மை தான். நீக்கியது தவறு தான். ஆனால் பகுத்தறிவுப் பகலவன் என்றும் , தமிழர் தந்தை என்றும் நாளும் சூளுரைக்கப்படும் ஈ.வெ.ரா சிலப்பதிகாரத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டால் திராவிட அரசியல்வாதிகளின் இரட்டை நிலை  தெரிய வரும். அதிலும் தெய்வம் போல் தொழப்படும் கண்ணகியைப் போற்றும் ஒரு காவியத்தை  ஒரு ரொம்பவும் சராசரிப் பாமர வார்த்தைகளில் அவர் ஏசியுள்ளது என்னை மிகவும் பாதித்தது.

சிலப்பதிகாரம் ஒரு புளுகு — – விடுதலை (28.3.60)

“….அந்தக் கண்ணகியைப் புகழ்வதும், தமிழச்சிக்கு உதாரணம் காட்டுவதும் தமிழர் சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு இழுக்கு தெரியுமா ? … இந்த சிலப்பதிகாரம் போல் வேறு அழுக்கு மூட்டை இலக்கி யம் இல்லவே இல்லை. இது ஒரு கற்பனைக் கதை. கண்ணகியும் ஒரு கற்பனை பெண் பிள்ளை. நூல் முழுதும் மடத்தனம். புளுகு. இப்படியா தமிழனுடைய வாழ்க்கைக்கு உதாரணம் காட்டுவது? ”

சிலப்பதிகாரம் ‘தேவடியாள்’ மாதிரி — – விடுதலை (28.7.51)

“….இந்த சிலப்பதிகாரம் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்றால், பாச மூட நம்பிக்கை, ஆரியக் கருத்துக்களைக் கொண்டு, நல்ல தமிழ் அமைப்பு உடையதாகக் கொண்டு தேவடியாளுக்குச் சமமாக – அதாவது தேவடியாள் எப்படி பார்ப்பதற்கு அலங்காரமாய் இருப் பாளோ, ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தால் உள்ளமெல்லாம் வஞ்சகம் நிறைந்தும், உடலெல்லாம் நோய்கொண்டும், வளையல் அணிந்து மக்களை ஏய்த்துப் பிழைப்பதாகக் காணப் படுகின்றதோ அது போலத்தான் இந்த சிலப்பதிகாரமும் ஆகும்”.

இப்படிப் பேசியவரைத் தமிழர் தலைவர்  என்று கொண்டாடும் தமிழ்த் தலைவர்களை என்னவென்று நினைப்பது ?

இதற்கு மேல் நான் சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. வருத்தத்துடன் விடைபெறுகிறேன்.

 
5 Comments

Posted by on April 6, 2013 in Writers

 

Tags: , ,

 
%d bloggers like this: