பேசுவது மானம் இடைப் பேணுவது ..

நாம் தமிழர் இயக்கத் தலைவர், சிங்களவர்களின் பரம எதிரி, தமிழர்களின் காக்கும் கடவுள் ( மன்னிக்கவும் -இயற்கை), மறத்தமிழர் சீமான் இயக்கியுள்ள திரைப்படங்களில் இதுவரை பெங்காலி,பம்பாய், வட இந்திய நாயகிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளார். சிகரம் வைத்தாற்போல் தனது “தம்பி” திரைப்படத்தில் பூஜா என்ற சிங்களப் பெண்ணை பயன் படுத்தியுள்ளார். பணம் வரும் என்றால் கொள்கையாவது ஒன்றாவது ? அது தானே பகுத்தறிவு?

கம்பர் கூறுவார் “பேசுவது மானம் இடைப் பேணுவது காமம்”. அது இவருக்குப் பொருந்தும்.

One thought on “பேசுவது மானம் இடைப் பேணுவது ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s