காத்திருப்போம் ..

தேவ கெளடாவே நல்ல பிரதமர் என்று சொல்லும் அளவிற்கு இப்போது நடந்துகொண்டிருக்கிறது. முன்னர் அவருடன் போட்டிக்கு வி.பி.சிங் இருந்தார். இப்போது வி.பி.சிங் மூன்றாம் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

தேவகௌடா தூங்கியே கெடுத்தார். மன்மோகன் பேசாமலே கெடுக்கிறார்.

சட்ட அமைச்சரே சட்டத்தை மீறுகிறார். அரசின் வழக்கறிஞர் சூது செய்கிறார். அதுவும் நீதி மன்றத்துக்கு எதிராகவே. ரயில்வே அமைச்சர் … சரி வேண்டாம்.

நாடு தப்பிக்க இன்னும் ஒரு வருடம் உள்ளது. அதை நினைத்துக் காத்திருப்ப்போம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s