சிங்கப்பூர் நீர் மேலாண்மை

தண்ணீர் வளம் இல்லாத சிங்கப்பூரில் (மனித வளம் தவிர எந்த வளமும் இல்லை தான்) தண்ணீர் மேலாண்மை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது ? ஒரு முறை பண்டான் நீர்த்தேக்கம் சென்றிருந்தேன். அதைப்பற்றிய என் ஆங்கிலப்ப்பதிவு.

https://amaruvi.wordpress.com/2014/02/09/no-water-but-water-everywhere/

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: