வாசகர் கவனத்திற்கு

ஆ.. பக்கங்கள் வாசகரே,

‘நான் ராமானுசன்’ தொடர் பற்றி அத்வைத தத்துவ வெளியில் நல்ல பாண்டித்யம் உள்ள ஒரு பெரியவர் எழுப்பியுள்ள சில ஆதாரமான கேள்விகளுக்கு விடை காணும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளேன்.

ஆகவே 2 – 3 வாரங்கள் இந்தத் தொடர் இடம் பெறாது.

மனமுடைந்து யாரும் தீக்குளிக்க வேண்டாம்.

ஆமருவி.

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

One thought on “வாசகர் கவனத்திற்கு”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: