நான் இராமானுசன் – வாசகர் கடிதம்

இதை விட எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்?

——————

ஐயா,உங்களின் “நான் இராமானுசன்” நூலை இன்றுதான் முடித்தேன். இராமானுசரை நான் நேரில் கண்டேண். நூல் மூலமாக அவரின் உள்ளத்தையும் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கும் முக்கிய கேள்விகளுக்கும் ராமானுசரே விடையளித்தது போல் உள்ளது.

இந்த புத்தகத்தை எனது மனைவியையும் படிக்க கூறியுள்ளேன்.

சேவை தொடரட்டும்,

சீ.நே.பிரசாத்

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

3 thoughts on “நான் இராமானுசன் – வாசகர் கடிதம்”

 1. இப்புத்தகத்தை கடையில் வாங்கி தான் படிக்க வேண்டுமா அல்லது மின்-நூலாக வாங்க முடியுமா என தெரிவித்தால் நலம் சார். கிடைக்கும் இடங்கள்/பதிப்பாளர் தொலை பேசி கொடுத்தாலும் நலம்.

  Like

  1. ‘நான் இராமானுசன்’ book is available for sale from Dial for books. Call this number and they will send the book to your doorstep. +91-9445 97 97 97 (Do send your review once you read)

   Like

   1. I have just ordered Sir. After receipt of book, I will read in full and write you back. Thanks for prompt response.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: