கொள்கையோ என்ன எழவோ இந்த அளவுக்கு அந்தர் பல்டி அடிச்ச பெரிய மனுஷன் வேற யாரும் இல்லை. 

Shri.Karunanidhi-ji, the eternal leader of the Tamils of the World, said on 01-May-2012 that Tamil Eelam was the only solution and that was why TESO was being founded again ( euphemism for stopping the infighting between Stalin and Azhagiri ).
http://www.thehindu.com/news/states/tamil-nadu/article3371666.ece

Shri.Karunanidhi-ji, the eternal leader of the Tamils of the World, said on 16-Jul-2012 that there was no plans to call for Tamil Eelam during the TESO conference  ( Chidambaram met Karunanidhi-ji yesterday and probably 2G would have figured in the ‘talks’).

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/article3645577.ece?homepage=true

அனால் இவரோட குரு அதான் ஈ வே ரா அடிச்ச பல்டி இத விட பெருசு. இதுனால தான் இவரு “நான் பெரியார் வழிலே நடக்கறேன் “, ன்னு சொல்றாரோ என்னமோ. இதெல்லாம் பகுத்தறிவு சமாசாரம், நமக்கு புரியாது.   

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: