பேரறிஞர் விஜயகாந்த்

காவிரி பிரச்னையில் அண்டை மாநிலம் மீது வழக்கு போடவா இந்த ஆட்சி என்று பேரறிஞர் விஜயகாந்த் கேட்டுள்ளார். சரி வழக்கு வேண்டாம், படை எடுக்கலாமா ? ஒத்தைக்கு ஒத்தை குஸ்தி சண்டை போடலாமா ? கல் விட்டு எரியலாமா ? அத சொல்லலியே .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s