நான் இராமானுசன் – சிங்கையில் வெளியீடு

‘நான் இராமானுசன்’ சிங்கையில் வெளியீடு காண்கிறது. விழா அழைப்பிதழ். அனைவரும் வருக. நூல் விற்பனைத் தொகை, செலவுகள் போக, சென்னையைச் சேர்ந்த ஓராசிரியர் வேத பாடசாலைக்கு வழங்கப்படுகிறது.

%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%81%e0%ae%9a%e0%ae%a9%e0%af%8d-001

img_0381

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s