பகுத்தறிவு பொங்கி வழிந்தது

புதிய போப் தேர்வு குறித்து கருணாநிதி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர் வாழ்த்தியுள்ளார். சகுனமே சரி இல்லையே. போப்பை ஆண்டவர் ரட்சிக்கட்டும். அது போகட்டும். பகுத்தறிவுப்படி கடவுள் தான் கிடையாதே, போப் வந்தால் இவருக்கு என்ன ? போனால் இவருக்கு என்ன ? ஓஹோ, ஹிந்துக்களுக்குத்தான் கடவுள் கிடையாதோ! கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடவுள் உண்டோ! அதானே பகுத்தறிவு!

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: